fbpx
13.09.2016

Эш программасы.Татар теле.2 сыйныф.


программаРесурс авторы:
Сәләхова Филия Фәрәхетдин кызы, ТР Зеленодол муниципаль районы Зур Ключи гомуми урта белем бирү мәктәбенең I категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысы.

2 нче сыйныф өчен “Татар теле” курсының эш программасы Федераль дәүләт белем бирү стандартларының таләпләренә туры китереп, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан рөхсәт ителгән Татарстан Республикасы Мәгариф һәм Фән министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән «Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирүче мәктәпләре өчен татар теле һәм әдәбиятыннан үрнәк программалар: 1-11 нче сыйныфлар [басма өчен Ч.М. Харисова, К.С. Фәтхуллова, З.Н. Хәбибуллина җаваплы]. – Казан: Татар. Кит. нәшр., 2011.” Ф.Ф. Харисов, Ч.М. Харисова, Е.А. Панова тарафыннан төзелгән Татар теле, 2 сыйныф: рус телендә башлангыч гомуми белем бирү мәктәбе өчен дәреслек (татар балалары өчен), – Казан :“Мәгариф – Вакыт” нәшр. 2013; Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән дәреслеккә нигезләнеп төзелде.

Дәреслек: Ф.Ф. Харисов, Ч.М. Харисова, Е.А. Панова. Татар теле, 2 сыйныф: рус телендә башлангыч  гомуми белем бирү мәктәбе өчен  дәреслек (татар балалары өчен). – Казан: Мәгариф – Вакыт” нәшрияты, 2013 ел.

Беркетелгән файл: Татар теленнән 2 нче сыйныфның татар төркеме өчен эш программасы.

Чыганак: http://belem.ru/node/6625

Шәрехләү