fbpx
01.02.2017

Кереш сүзләр


Кереш сүзләр
Мөслим муниципаль районы муниципаль бюджет белем бирү учреждениесе Яңа Усы төп гомуми белем бирү мәктәбенең беренче квалификация категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысы Григорьева Сөмбел Мөхәмәтфагыйз кызы. Тема: Кереш сүзләр үзенчәлеге. 5 сыйныф (рус төркеме)
Аннотация. Дәреснең уку курсындагы урыны: Дәрес 5 нче рус төркеменең “Мин – өйдә булышчы” бүлегендәге 11 нче дәресе. Моңа кадәр үзләштерелгән махсус  белем һәм күнекмәләр: хикәя фигыльнең барлык һәм юклык формалары; заман һәм  зат-сан белән төрләнеше. Диалогик һәм монологик сөйләм, иҗади һәм логик фикер йөртү күнекмәләре. Минем тематик планым нигезендә бу дәрестә үзләштерелергә тиешле махсус белем һәм күнекмәләр: җөмләдә кереш сүзләрне билгели белү, алар янындагы тыныш билгеләрен өйрәнү, кереш сүзләр кулланып җөмләләр төзү. Дәреснең максатлары: Дидактик максаты: кереш сүзләр үзенчәлеген үзләштерү. Үстерешле  максат: логик фикерләү, аралаша белү сәләтен камилләштерү. Тәрбияви максат: үз-үзеңә, бер-береңә хөрмәтле мөнәсәбәт үсеше өчен җирлек тудыру, татар телен өйрәнүгә кызыксыну уяту. Планлаштырылган нәтиҗәлелек : Предмет нәтиҗәлелеге: кереш сүзләрне диалогик һәм монологик сөйләмдә урынлы һәм дөрес кулланышка кертү. Метапредмет нәтиҗәлелек:

Шәрехләү